Därför är det bra för ditt företag att ha en app.

26/10/2017 | Sin comentarios

På Los Naranjos GC har vi i år lanserat vår egen mobilapplikation, vilket har varit en riktig utmaning. Men nu, efter allt arbete, är vi mycket nöjda med resultatet, och vi är stolta över att på detta sätt kunna förmedla all nödvändig information om vår golfbana samt att det främjar kontakten med våra medlemmar, besökare och användare.

Nu när vi ser resultatet efter lanseringen, och framgångarna, skulle vi vilja uppmuntra andra företag att utveckla deras egna app.

Det finns många fördelar att som företag komma närmare sina användare genom att ha en egen mobilapplikation.

Vi vill, baserat på vår egen erfarenhet, faktiskt lyfta fram några av alla fördelar.

Fördelar med att a en mobilapplikation.

– Skapa en ny kommunikationskanal mellan dig och din kund. Dela information med kunderna samt förbättra interaktionen med de mer tekniska användarna.

– Hålla sig i framkant jämfört med konkurrenterna. Långt ifrån alla företag har sin egen app. Så genom att ha en egen app kan du hålla dig i framkant samt även få nya kunder tack vare applikationen.

– Att använda en applikation som en ny försäljningskanal. Den tidsbrist som i dag råder överallt gör att de flesta kunder söker mer direkta alternativ till att handla eller göra reservationer på nätet.

– För att ens varumärke ses i Apple App Store samt Google Play Store. I dag har de allra flesta människor en mobiltelefon och trenden visar att mobilanvändare alltmer förlitar sig på appar. Det gäller allt från att söka information, göra reservationer eller för att handla på nätet.

– Skicka meddelanden. På grund av ökningen och överdriften av e-mailkommunikation ser de flesta användare olika nyhetsbrev som spam. Men genom att använda en app kan ditt företag när som helst få kontakt med användarna samt skicka information till dem om nyheter, produkter eller erbjudanden.

– Appen möjliggör en kundservicekanal som kan vara öppen dygnet runt. Registrerade användare kan på så sätt även få en personalig kanal till att hantera sina förfrågningar och klagomål, utan att behöva ringa några telefonsamtal.

Sammanfattningsvis, antalet användare ökar. Därför behöver ditt företag vara tekniskt förberett på alla möjliga sätt för att kunna integrera med dina kunder samt för att förstärka varumärket mot konkurrenterna.

Download our Free App HERE!