Cookies policy

Denna websidan använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Om du fortsätter, anser vi att du har accepterat denna användningen. För mer information, var vänlig klicka. translate systax error.

Integritetspolicy

Så här används dina personuppgifter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

För att säkerställa att vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och ansvarsfullt sätt även efter att GDPR träder i kraft har vi genomfört en kartläggning och på andra sätt anpassat vår verksamhet efter den nya lagstiftningen, till exempel för att kunna uppfylla de nya rättigheter du har enligt GDPR. Vi har även sett över och förbättrat våra rutiner för att vi skall kunna radera dina uppgifter när de inte längre behövs och så att vi inte sparar fler uppgifter om dig än vad vi behöver.

Personuppgifter och sekretess
Du är genom att lämna uppgifter till oss införstådd med och samtycke till att Los Naranjos och samarbetspartners behandlar personuppgifter om dig för att kunna tillhandahålla information kring Golfbanan och våra aktiviteter. Du kan när som helst begränsa eller återkalla detta samtycke genom skriftligt meddelande till Los Naranjos, Plaza de Cibeles, s/n 29660 Nueva Andalucia, Marbella, Spain. Du kan skriftligen begära att en gång per år få information om hur dina personuppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur
I samband med att du lämnar personuppgifter ska du få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge ditt samtycke till denna.

Los Naranjos håller ett register över sina kunder, intressegrupper och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Los Naranjos. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna används av Los Naranjos för information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling.

Los Naranjos kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Så här länge kommer dina personuppgifter att sparas
Los Naranjos är skyldigt att på eget bevåg ta bort personuppgifterna när de inte längre behövs för att uppnå de angivna syftena. Tiden för lagring varierar därför. Nedan beskrivs hur Los Naranjos hanterar lagringstider utifrån respektive huvudsakligt syfte.

Personuppgifter som har samlats för att administrera kundförhållandet sparas i 12 månader efter att kundrelationen upphör och parternas mellanhavanden slutligen har reglerats, eller vid den tidigare tidpunkt som uppgifterna blivit inaktuella för ändamålet.

Uppgifter som samlats in för att utveckla, analysera och marknadsföra Club Creos verksamhet sparas under en tid om 3 månader efter den sista kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Med oss är du trygg – vi skyddar alltid dina personuppgifter
Los Naranjos är alltid skyldiga att skydda personuppgifter även om vi låter en extern part utföra behandlingen för att kunna uppnå vårt syfte eller för att vi är skyldiga enligt lag.

Vi är också noga med att begränsa spridningen av personuppgifter internt hos Los Naranjos på så vis att endast de medarbetare som behöver se personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter faktiskt har tillgång till dem.

Vidare ser vi till att våra IT-system och andra platser där vi lagrar personuppgifter skyddas mot att obehöriga personer ska kunna komma åt informationen, exempelvis genom brandväggar, virusskydd, höga lösenordskrav, loggning i system och så vidare.

När vi behöver överföra personuppgifter mellan oss och en part utanför vår miljö ser vi till att använda ett säkert överföringssätt.

Slutligen ser vi till att säkerhetskopiera våra system och register för att undvika att viktig information om dig förloras.